Pramdragerstien

 

Pramdragerstien, også kaldet Trækstien, blev trådt helt til-bage i 1400-tallet, da pram-farten på Gudenå mellem Randers og det nuværende Bjerringbro tog sin begyndel-se.

Sejladsen fik stor økonomisk betydning for egnen. Det blev nemlig muligt at transportere tunge varer som mursten, kalk og tørv ud til kysten.

 

Over lange strækninger, især opstrøms, måtte prammene trækkes af heste eller pram-dragere, som derfor trådte en sti langs åen.

 

Det var et enormt slid at væ-re pramdrager, og det blev da også anset for at være det mest usle arbejde, en mand kunne have.

 

Eventyret stilnede noget af, da jernbanen kom til Silke-borg i 1871, men stoppede ført helt, da Tangeværkets dæmning satte en "prop" i åen. Dæmningen blev indviet i 1920.

 

I dag kan pramdragerstien følges fra Resenbro ved Silkeborg til Randers. Den sidste pram eller kåg ligger ved Elmuseet.

 

Se mere her Pramdragerstien

Lav din egen hjemmeside med mono.net