Tange Sø

Tange Sø/broen ved Ans.

 

Tange Sø er Danmarks største kunstige sø med et areal på 625 hektar og en længde på 13 kilometer. Opdæmningen blev foretaget i 1920 for at skaffe vand til Gudenaacentralens kraft-værk.

Tidligere lå her 27 huse og gårde og en del af den gamle pramdragersti, der fulgte åen.

I dag betragtes søen med dens rige og varierede dyre-liv af mange som et værdi-fuldt rekreativt element i landskabet. Sportsfiskerne ønsker dog søen helt fjernet. Uenighedern giver stadig anledning til hede debatter om søens beståen.

 

Læs om bl.a. kanoudlejning ved Tange Sø her: Tange Sø

Lav din egen hjemmeside med mono.net