Kong Knaps Dige og Haller Å

Stenkisten ved vadestedet over

Haller Å.

Ved højsommer 2008 var Haller Å næsten udtørret.

 

På en idyllisk plet nær stedet, hvor slaget på Grathe Hede stod, krydses Hærvejen af den lille Haller Å. Her ligger et stort forsvarsanlæg, Kong Knaps Dige, som formentlig er opført før år 500 e.kr.

 

Rester af gamle hulveje ses i dalsiderne, og i selve vade-stedet findes en enkel stenkiste.

 

Syd for vadestedet har den gamle vejføring formentlig fulgt rækken af gravhøje.

Vejen til Kong Knaps Dige går ad en 800 meter lang sti fra Sdr. Knudbys rasteplads på Vejlevej.

Kong Knaps Dige er kun cirka en meter højt. Græssende køer holder vegetationen nede.

Lav din egen hjemmeside med mono.net